Update Reglementen

Er zijn enkele update’s geplaatst in de reglementen.
Deze zijn in samenspraak met alle afgevaardigde personen
van de clubs goedgekeurd.
(zie reglementen Elektro en brandstof)